Upshift - Social Impact Workshop

UPSHIFT është një program që ndihmon adoleshentët dhe të rinjtë të bëhen inovator dhe sipërmarrës social duke iu ofruar mësim nga eksperienca për të kuptuar sfidat e komunitetit. Të rinjtë do të mësojnë të dizenjojnë dhe ndërtojnë zgjidhje në formën e produkteve apo shërbimeve dhe do të angazhohen në udhëheqjen e sipërmarrjeve që mundësojnë këto projekte.

Follow Us
Upshift
Upshift Shkodra

Shqypnisht nga Page Turners

Pjesëmarrësit

Gerald Muja

Andi Keraj

Suada Elezaj

Ela Dogjani

Jonatan Sula

Elida Elezi

Përshkrimi

Shqynisht eshte nje website qe synon te beje me atraktiv te lexuarit per te rinjte shqiptar. Nepermjet ketij projekti ne do te zhvillojme nje website i cili do te kete videoprezantime te permbledhjeve te librave Bestseller te zhanerave te ndryshme nderkombetare ne Shqip. Teknologjia eshte evidentuar si nje shkak i largimit nga leximi dhe do te perdoret si nje aleat per te afruar serisht te rinjte me leximin duke perdorur videot si nje mjet atraktiv per ta. Ne kete website do te gjeni libra me permbledhje, voice dhe videoprezantim ne shqip.

WorkShop Upshift & Finale

Faza e Implementimit

- Takim dhe prezantim i projektit tek AC Kukes
- Pergatitja e brandimit(logo dhe materiale promocionale)
- Promovim nëpërmjet medias sociale
  • Nisja e website duke shtuar librat me permbledhjen e tyre
  • Punimi per audiot dhe video prezantimet mbi librat e zgjedhur
  • Finalizimi i website
  • Faza Finale dhe Prezantimi i SHQYPNISHT-it http://shqypnisht.com/
Ky projekt u formësua në UPSHIFT Shkoder, i mbajtur në Janar 2021 nga ICTSlab, i mbështetur nga UNICEF Albania dhe financuar nga Mbreteria e Bashkuar

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

orem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

orem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

orem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.