Upshift - Social Impact Workshop

UPSHIFT është një program që ndihmon adoleshentët dhe të rinjtë të bëhen inovator dhe sipërmarrës social duke iu ofruar mësim nga eksperienca për të kuptuar sfidat e komunitetit. Të rinjtë do të mësojnë të dizenjojnë dhe ndërtojnë zgjidhje në formën e produkteve apo shërbimeve dhe do të angazhohen në udhëheqjen e sipërmarrjeve që mundësojnë këto projekte.

Follow Us
Upshift
Upshift Korça

Shihemi te Fari!

Pjesëmarrësit

Rafaela Mborja

Isejda Qemali

Jona Doko

Besjada Neziri

Rohelio Manka

Përshkrimi

Turizmi është një ndër faktorët kryesorë që përcakton masën e zhvillimit ekonomik të çdo vendi. Ai merr rëndësi të veçantë, sidomos kur bëhet fjalë për një qytet me mundësi të pakta punësimi. Grupi nga Maliqi duke u nisur nga qyteti i tyre evidentuan që akoma vuan nga mungesa e një objekti nxitës për zhvillimin turistik.

Për të zgjidhur problemin e sipërpërmendur kanë menduar ndërtimin e një “monumenti kulture”, të cilin e kanë cilësuar me emrin simbolik MINIFARI: ashtu sikurse fari orienton lëvizjen e anijeve në det, ky objekt do të orientojë jetën e qytetit tonë, përmes trokitjeve të orës, matjes së temperaturës, si edhe mesazheve motivuese. Në një këndvështrim më afatgjatë, ky grup beson se ky objekt do të shërbejë si promovues dhe stimulues i zhvillimit të turizmit në zonën e Maliqit.

WorkShop Upshift & Finale

Faza e Implementimit

  • Mbështetja e bashkisë, takimet me kryetari i bashkisë, arkitektin dhe inxhinieren e bashkisë.
- Skicimi final i MINIFAR-it
- Promovim nëpërmjet medias sociale
- Promovim nëpërmjet medias sociale
  • Punimet
  • Faza Finale dhe Prezantimi i MINIFARI-it
Ky projekt u formësua në UPSHIFT Korca, i mbajtur në Dhjetor 2020 nga ICTSlab, i mbështetur nga UNICEF Albania dhe financuar nga Mbreteria e Bashkuar

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

orem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

orem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

orem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.