Upshift - Social Impact Workshop

UPSHIFT është një program që ndihmon adoleshentët dhe të rinjtë të bëhen inovator dhe sipërmarrës social duke iu ofruar mësim nga eksperienca për të kuptuar sfidat e komunitetit. Të rinjtë do të mësojnë të dizenjojnë dhe ndërtojnë zgjidhje në formën e produkteve apo shërbimeve dhe do të angazhohen në udhëheqjen e sipërmarrjeve që mundësojnë këto projekte.

Follow Us

Programe komunitare për të rinjtë

Në kuadër të projektit UPSHIFT, u inaugurua më 17 Prill 2021, qendra rekreative e fëmijëve të Bregut të Lumit dhe tashmë fëmijët dhe të rinjtë e atij komuniteti mund të ndjekin kurse kërcimi të rrymave të ndryshme.

Ky erdhi si propozim nga një grup prej 5 të rinjsh të quajtur ColorDance të cilët evidentuan mungesën e aktiviteteve në komunitetin e tyre si shqetësimin kryesor.

Gjatë këtij evenimenti CEO e ICTSlab znj. Esmeralda Shala u shpreh: “Uroj që grupi ColorDance të jetë frymëzim për ju dhe të ndiqni rrugën e tyre.

Në komunitetin tonë kemi probleme të shumta, por dy më shqetësuesit janë mentaliteti i prindërve dhe vështirësitë ekonomike, dy faktorë që kanë vënë të rinjtë në vështirësi. Mentaliteti i mbyllur, mungesa e mundësive, varësia ekonomike, për këta të rinj të bësh diçka ndryshe ka qenë e pamundur,” thotë Anxhela nga grupi ColorDance.

Një tjetër projekt vjen nga 5 të rinj të cilët krijuan grupin Profive. Gjatë programit UPSHIFT ata u frymëzuan për implementimin e një projekti që të ndërgjegjësojnë bashkëmoshatarët e tyre mbi dukurinë e zvarritjes së gjërave.

Ata kanë krijuar një uebsajt ku të rinj mund të informohen, mësuesit dhe prindërit të sensibilizohen dhe çdokush të këshillohet.

Related Posts

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

orem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

orem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

orem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.