Upshift - Social Impact Workshop

UPSHIFT është një program që ndihmon adoleshentët dhe të rinjtë të bëhen inovator dhe sipërmarrës social duke iu ofruar mësim nga eksperienca për të kuptuar sfidat e komunitetit. Të rinjtë do të mësojnë të dizenjojnë dhe ndërtojnë zgjidhje në formën e produkteve apo shërbimeve dhe do të angazhohen në udhëheqjen e sipërmarrjeve që mundësojnë këto projekte.

Follow Us
Upshift
Upshift Korça

Junior Stars

Pjesëmarrësit

Benalda Jahollari

Xhensila Dautllari

Përshkrimi

“Generations apart, united by service & heart”. Një projekt i cili synon zgjidhjen e problemit ”Monotonia e moshës së tretë” duke vendosur një Touch Screen Led (ELDERLYPAD) në një qendër ditore për të moshuarit në qytetin e Korcës. Më pas do të bëhet  organizimi i grupeve vullnetare të rinisë së qytetit të Korcës për vazhdimësinë e këtij projekti. Vendosja e ketij Touch Screen-i në qendren ditore do te zbehë monotonine e të moshuarve, do të nxisë komunikimin mes tyre, do të shtojë aktivitetet në ditën e tyre, do të perfshijë rininë dhe frymën e re në qendrat ditore.

WorkShop Upshift & Finale

Faza e Implementimit

  • Vizita në qendra ditore dhe vendosja e vendit në të cilin do të qëndrojë “ELDERLYPAD”, takimet me përfaqësuesin e shërbimit social.
  • Takimet me mësueset për të siguruar vullnetarë
- Pamja e “ELDERLYPAD”t-it
- Promovim nëpërmjet medias sociale
- Prezantim i projektit
  • Faza Finale dhe Eventi
Ky projekt u formësua në UPSHIFT Korca, i mbajtur në Dhjetor 2020 nga ICTSlab, i mbështetur nga UNICEF Albania dhe financuar nga Mbreteria e Bashkuar

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

orem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

orem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

orem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.