Upshift - Social Impact Workshop

UPSHIFT është një program që ndihmon adoleshentët dhe të rinjtë të bëhen inovator dhe sipërmarrës social duke iu ofruar mësim nga eksperienca për të kuptuar sfidat e komunitetit. Të rinjtë do të mësojnë të dizenjojnë dhe ndërtojnë zgjidhje në formën e produkteve apo shërbimeve dhe do të angazhohen në udhëheqjen e sipërmarrjeve që mundësojnë këto projekte.

Follow Us
Upshift
Upshift Korça

Junior Stars

Pjesëmarrësit

Benalda Jahollari

Xhensila Dautllari

Përshkrimi

“Generations apart, united by service & heart”. Një projekt i cili synon zgjidhjen e problemit ”Monotonia e moshës së tretë” duke vendosur një Touch Screen Led (ELDERLYPAD) në një qendër ditore për të moshuarit në qytetin e Korcës. Më pas do të bëhet  organizimi i grupeve vullnetare të rinisë së qytetit të Korcës për vazhdimësinë e këtij projekti. Vendosja e ketij Touch Screen-i në qendren ditore do te zbehë monotonine e të moshuarve, do të nxisë komunikimin mes tyre, do të shtojë aktivitetet në ditën e tyre, do të perfshijë rininë dhe frymën e re në qendrat ditore.

WorkShop Upshift & Finale

Faza e Implementimit

  • Vizita në qendra ditore dhe vendosja e vendit në të cilin do të qëndrojë “ELDERLYPAD”, takimet me përfaqësuesin e shërbimit social.
  • Takimet me mësueset për të siguruar vullnetarë
- Pamja e “ELDERLYPAD”t-it
- Promovim nëpërmjet medias sociale
- Prezantim i projektit
  • Faza Finale dhe Eventi
Ky projekt u formësua në UPSHIFT Korca, i mbajtur në Dhjetor 2020 nga ICTSlab, i mbështetur nga UNICEF Albania dhe financuar nga Mbreteria e Bashkuar