Upshift - Social Impact Workshop

UPSHIFT është një program që ndihmon adoleshentët dhe të rinjtë të bëhen inovator dhe sipërmarrës social duke iu ofruar mësim nga eksperienca për të kuptuar sfidat e komunitetit. Të rinjtë do të mësojnë të dizenjojnë dhe ndërtojnë zgjidhje në formën e produkteve apo shërbimeve dhe do të angazhohen në udhëheqjen e sipërmarrjeve që mundësojnë këto projekte.

Follow Us

Ide aplikacionesh informuese, nisma promovuese dhe platforma votimi spikatën në Upshift Tirana

Programi i sipërmarrjes sociale Upshift zhvilloi edicionin e 12-të në datat 15-17 Dhjetor me nxënës nga gjimnazet dhe shkollat e mesme profesionale të qytetit të Tiranës.

Zhvilluar në kuadër të Projektit “Qëndro” me financimin e qeverisë Italiane, ky aktivitet organizohet nga qendra laboratorike e aftësive të shekullit 21 ICTSlab dhe UNICEF Albania.

Mbi 1200 të rinj kanë përfituar në mënyrë të drejtpërdrejtë nga programi që kur Upshift nisi të implementohej në Shqipëri në 2020-ën. Në edicionin e Tiranës nga më shumë se 100 aplikime të mbërritura në uebsajtin www.upshift.al, vetëm 10 grupe u përzgjodhën për të qenë pjesë e workshopit tre ditor ku nën kujdesin e një grupi mentorësh të trajnuar me kurrikulën Design Thinking mbi të cilën ngrihet ky program, mësojnë për të transformuar idetë e tyre në produkte të vërteta. Idetë dhe projektet më të mira mbështeten financiarisht në vlerën 125,000 lekë për implementimin dhe zbatimin e ideve.

Programi Upshift mbështetet nga Ministria e Arsimit dhe Sporteve, Ministrinë e Shtetit për Rininë dhe Fëmijët, Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive dhe Ambasada Italiane.

Pjesë e rrugëtimit të Upshift në Shqipëri kanë qenë qytetet e Tiranës, Durrësit, Shkodrës, Korçës, Kukësit, Lezhës, Dibrës, Kavajës dhe zonave përreth.

Edicioni i 12-të i Upshift pati të ftuar specialë si Lucia Cucciarelli nga Ambasada Italiane në Shqipëri, Keti Luarasi, nënkryetare e Bashkisë Tiranë, Bora Muzhaqi, Ministër i Shtetit për Rininë dhe Fëmijët dhe Linda Bushati, përfaqësuese e UNICEF Albania të cilët përgëzuan dhe inkurajuan të rinjtë pjesëmarrës që të shndërrohen në agjentë social të ndryshimit pozitiv në shoqëri.

Organizuar në mënyrë periodike, Upshift fton të rinjtë e qyteteve të ndryshme të Shqipërisë të bëhen zgjidhja e problemeve që shohin në komunitetet ku ata jetojnë duke aplikuar në formën e grupeve me 3-5 pjesëmarrës. Lehtësisht i adaptueshëm në kontekste të ndryshme, qasja e Upshift është në një linjë me hulumtimet e fundit për zhvillimin e mendimit kritik dhe sipërmarrjes tek adoleshentët dhe moshat e reja.

Gjatë tre ditëve workshope intensive me mentorët Andrea Shtjefni, Ana Xifaj, Daniela Lika, Eni Xhogu, Iden Petraj, Markelian Laho, Orjela Bajo, Ramiz Alia, Serena Prifti dhe Xheni Maloku, të rinjtë u trajnuan përmes katër moduleve duke punuar me pjesën teorike të idesë siç ishte pema e problemit, shkaqet dhe pasojat, identifikimin i grupit të synuar, dhe dizajnimi i prototipeve në ditën e parë dhe me krijimin e prototipit në ditën e dytë.

Po gjatë ditës së dytë grupet e të rinjve planifikuan buxhetet e tyre dhe nisën përgatitjen për ditën finale të prezantimit të projekteve përballë jurisë e cila përbëhej nga Dean Çelaj, themelues i platformës Akademi.al, Shqipe Berisha, drejtore e TUMO Tirana, Andreas Rugova, Përgjegjës për Innovacionin pranë UNICEF Albania dhe Esmeralda Shala, CEO i ICTSlab.

Fitues të edicionit të 12-të të Upshift u shpallën grupet Academe, TBus, Eureka dhe Youth4Democracy.

Gjate prezantimit grupit Youth Democracy, pati një ndërhyrje nga Znj. Bora Muzhaqi e cila i kërkoi grupit nëse mund te bënin te mundur përdorimin e platformës se tyre për zgjedhjet që do të zhvillohen në Prill 2023 të RYCO (Regional Youth Cooperation Office).

Fituesit e Upshift Tirana

Grupi Academe me mentor Iden Petraj ka spikatur vështirësitë e studentëve të Arsimit Profesional. Zgjidhja që ata kishin menduar ishte krijimi i aplikacioni i cili promovon shkollat profesionale, në formën e një qendre për lehtësimin e aplikimit dhe karrierës.

Grupi TBus, me mentore Orjela Bajo kishte vendosur të zhvillojë një aplikacion për të ndihmuar qytetarët që përdorin transportin publik në Tiranë.

Grupi Eureka nën udhëheqjen e mentores Eni Xhogu ka evidentuar si problematikë mungesën e informacionit ndaj përdorimit të makinave elektrike dhe pikave të karikimit në të gjithë Shqipërinë. Zgjidhja e tyre është aplikacioni “Kërko.al”, hartëzimin e pikave të karikimit, konektorëve dhe kontaktin me makinat elektrike ekzistuese.

Grupi Youth4Democracy me mentor Andrea Shtjefni ka vërejtur mungesën e digjitalizimit në procesin e votimit në shkollat e mesme. Zgjidhja që ata krijuan ishte I-VOTE.AL, një platformë elektronike, e cila shërben për digjitalizimin e votës.

Related Posts

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

orem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

orem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

orem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.