Upshift - Social Impact Workshop

UPSHIFT është një program që ndihmon adoleshentët dhe të rinjtë të bëhen inovator dhe sipërmarrës social duke iu ofruar mësim nga eksperienca për të kuptuar sfidat e komunitetit. Të rinjtë do të mësojnë të dizenjojnë dhe ndërtojnë zgjidhje në formën e produkteve apo shërbimeve dhe do të angazhohen në udhëheqjen e sipërmarrjeve që mundësojnë këto projekte.

Follow Us
Upshift
Upshift Korça

Flickers

Pjesëmarrësit

Adela Llabani

Anisa Frashëri

Sindi Nikollofski

Cristina Shega

Dejsi Miza

Përshkrimi

Fokusi kryesor i këtij projekti është rritja e vetbesimit tek të rinjtë e sotëm, kryesisht nxënësit e qytetit të Bilishtit. Kjo gjë do të arrihet nëpërmjet krijimit të një platforme, ku do të mund të lexohen shprehje motivuese, histori suksesi si dhe quize për të gjetur personalitetin e tyre. Përpos kësaj faqja do të ketë seksionin e e-shop ku do të mund të porositen bluza , stickers, keychains me shprehje motivuese.

WorkShop Upshift & Finale

Faza e Implementimit

  • Gjetja e kontentit mbi faqen e Webit
- Printimi dhe stampimi i produkteve
- Printimi dhe stampimi i produkteve
- Faza Finale dhe Prezantimi i TI VLEN shop
Ky projekt u formësua në UPSHIFT Korca, i mbajtur në Dhjetor 2020 nga ICTSlab, i mbështetur nga UNICEF Albania dhe financuar nga Mbreteria e Bashkuar