Upshift - Social Impact Workshop

UPSHIFT është një program që ndihmon adoleshentët dhe të rinjtë të bëhen inovator dhe sipërmarrës social duke iu ofruar mësim nga eksperienca për të kuptuar sfidat e komunitetit. Të rinjtë do të mësojnë të dizenjojnë dhe ndërtojnë zgjidhje në formën e produkteve apo shërbimeve dhe do të angazhohen në udhëheqjen e sipërmarrjeve që mundësojnë këto projekte.

Follow Us
Upshift
Upshift Korça

Biblioteka në Natyrë

Pjesëmarrësit

Dhimiter Deli

Sofia Lara

Gloria Andoni

Hrisa Bani

Përshkrimi

Projekti konsiston në ndërtimin e një strukture biblioteke, ku të rinjtë do të kenë mundësinë të marrin një libër dhe ta këmbejnë me një libër të tyrin. Në këtë mënyrë, arrihet inkurajimi i të rinjve për të përqafuar botën e letërsisë. Projekti është një sfidë e marrë përsipër nga këta të rinjtë, si thirrje ndaj të rinjve për tu larguar nga ekranet teknologjike dhe të rikthehen pranë mikut më të mirë, librit.

WorkShop Upshift & Finale

Faza e Implementimit

  • Mbështetja e bashkisë, takimet me kryetari i bashkisë, arkitektin dhe inxhinieren e bashkisë.
  • Faza Finale dhe Prezantimi
Ky projekt u formësua në UPSHIFT Korca, i mbajtur në Dhjetor 2020 nga ICTSlab, i mbështetur nga UNICEF Albania dhe financuar nga Mbreteria e Bashkuar

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

orem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

orem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

orem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.