Upshift - Social Impact Workshop

UPSHIFT është një program që ndihmon adoleshentët dhe të rinjtë të bëhen inovator dhe sipërmarrës social duke iu ofruar mësim nga eksperienca për të kuptuar sfidat e komunitetit. Të rinjtë do të mësojnë të dizenjojnë dhe ndërtojnë zgjidhje në formën e produkteve apo shërbimeve dhe do të angazhohen në udhëheqjen e sipërmarrjeve që mundësojnë këto projekte.

Follow Us
Upshift
Upshift Korça

Biblioteka në Natyrë

Pjesëmarrësit

Dhimiter Deli

Sofia Lara

Gloria Andoni

Hrisa Bani

Përshkrimi

Projekti konsiston në ndërtimin e një strukture biblioteke, ku të rinjtë do të kenë mundësinë të marrin një libër dhe ta këmbejnë me një libër të tyrin. Në këtë mënyrë, arrihet inkurajimi i të rinjve për të përqafuar botën e letërsisë. Projekti është një sfidë e marrë përsipër nga këta të rinjtë, si thirrje ndaj të rinjve për tu larguar nga ekranet teknologjike dhe të rikthehen pranë mikut më të mirë, librit.

WorkShop Upshift & Finale

Faza e Implementimit

  • Mbështetja e bashkisë, takimet me kryetari i bashkisë, arkitektin dhe inxhinieren e bashkisë.
  • Faza Finale dhe Prezantimi
Ky projekt u formësua në UPSHIFT Korca, i mbajtur në Dhjetor 2020 nga ICTSlab, i mbështetur nga UNICEF Albania dhe financuar nga Mbreteria e Bashkuar