Upshift - Social Impact Workshop

UPSHIFT është një program që ndihmon adoleshentët dhe të rinjtë të bëhen inovator dhe sipërmarrës social duke iu ofruar mësim nga eksperienca për të kuptuar sfidat e komunitetit. Të rinjtë do të mësojnë të dizenjojnë dhe ndërtojnë zgjidhje në formën e produkteve apo shërbimeve dhe do të angazhohen në udhëheqjen e sipërmarrjeve që mundësojnë këto projekte.

Follow Us
Upshift
Çfarë është UPSHIFT?

Rreth Programit

UPSHIFT është  një program i cili ka si qëllim rritjen e mundësive për të rinjtë duke siguruar rritjen e mirëqënies nëpërmjet punësimit dhe sipërmarrjes. Ky program përmirëson gatishmërinë profesionale dhe kapacitetet e sipërmarrjes, për sa i përket aftësive të transferueshme dhe eksperiencave profesionale tek të rinjtë. Kjo gjë i bën të rinjtë më elastik , të pasur me njohuri dhe lehtësisht të përshtatshëm në tregun dinamik të punës.

Social Impact Workshop ndihmon të rinjtë dhe adoleshentët e marxhinalizuar që të bëhen krijues dhe sipërmarrës social nëpërmjet trajnimeve duke arritur të kuptojnë më thellë problemet e komunitetit, të dizenjojnë zgjidhje nëpërmjet zhvillimit të një produkti ose shërbimi, dhe më pas ta udhëheqin drejt realizimit këtë sfidë shoqërore.

Upshift
Social Impact Workshop

Principet dhe Impakti

Impakti i UPSHIFT në vendet e aplikuara dhe principet e tij:

  • Siguron gatishmërinë profesionale për të rritur mirëqënien sociale
  • Ndërton qëndrueshmëri dhe përfshirjen civile
  • Krijon ekosistem biznesi
Upshift
Social Impact Workshop

UPSHIFT Vs Sipërmarrja tradicionale

Në botën e biznesit, qëllimi fokusohet mbi krijimin e të ardhurave financiare kurse në mjedisin social, theksi vendoset në plotësimin e nevojave sociale. UPSHIFT duhet të plotësojë  minimalisht tre (3) aspekte të përshkallëzuara të sipërmarrjes sociale:

  • Produkt ose shërbim inovativ i dizenjuar për komunitetin e kanalizuar
  • Punësim të njerëzve të marxhinalizuar
  • Shpërndarje e një pjesë të të ardhurave drejt komunitetit
Fazat
Social Impact Workshop

Fazat e UPSHIFT

Faza 1
Faza #1
1. Mbledhja e aplikimeve dhe përzgjedhja e pjesëmarrësve në bazë të:

● plotësimit të kritereve bazë për aplikim
● cilësisë së aplikimit
● impaktit të idesë
Faza 1
Faza 2
Faza #2
Zhvillimi i një workshop-i tre (3) ditor nga ku do të gjenerohen idetë dhe do të përzgjidhen ato fituese
Faza 2
Faza 3
Faza #3
Mentorimi dhe monitorimi i ideve fituese përgjatë një periudhe tre (3) mujore për të parë nëse po arrin apo sesi po arrin të implementohet ideja
Faza 3

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

orem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

orem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

orem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.