Upshift - Social Impact Workshop

UPSHIFT është një program që ndihmon adoleshentët dhe të rinjtë të bëhen inovator dhe sipërmarrës social duke iu ofruar mësim nga eksperienca për të kuptuar sfidat e komunitetit. Të rinjtë do të mësojnë të dizenjojnë dhe ndërtojnë zgjidhje në formën e produkteve apo shërbimeve dhe do të angazhohen në udhëheqjen e sipërmarrjeve që mundësojnë këto projekte.

Follow Us
Upshift
Upshift Korça

A Light ON!

Pjesëmarrësit

Sibora Vila

Tea Lipo

Dajana Belishta

Tea Xhafkollari

Redjon Belishta

Përshkrimi

  • Mungesa e një këndi sportiv të mirfilltë në Maliq e bëri këtë grup të mendonte për një zgjidhje dhe të merrnin pjesë në Upshift Korca. Sporti është një nga aktivitetet më të rëndësishme të një qyteti dhe pasja e një të tilli në Maliq do tu krijonte mundësinë banorëve të kalojnë një pjesë të konsiderueshme te ditës duke u marrë me aktivitete fizike. Për të zgjidhur këtë problem ky grup mendoi të kompletojë këndin sportiv të gjimnazit “Skenderbeu” me te gjitha mjetet,pajisjet,kushtet e nevojshme , duke bere te mundur qe ora mesimore te realizohet e plote, të rinjte e qytetit të kenë një zonë sportive për të kaluar një pjesë të ditës si dhe ekipet e futbollit të kenë një zonë për të alternuar stervitjen.

WorkShop Upshift & Finale

Faza e Implementimit

  • Mbështetja e bashkisë, takimet me kryetari i bashkisë, arkitektin dhe inxhinieren  e bashkisë.
  • Skicimi final i Ambjent-it
- Promovim nëpërmjet medias sociale
Coming Soon
Comin Soon
  • Punimet
  • Faza Finale dhe Prezantimi i Ambjentit Sportiv
Ky projekt u formësua në UPSHIFT Korca, i mbajtur në Dhjetor 2020 nga ICTSlab, i mbështetur nga UNICEF Albania dhe financuar nga Mbreteria e Bashkuar

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

orem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

orem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

orem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.