Upshift - Social Impact Workshop

UPSHIFT është një program që ndihmon adoleshentët dhe të rinjtë të bëhen inovator dhe sipërmarrës social duke iu ofruar mësim nga eksperienca për të kuptuar sfidat e komunitetit. Të rinjtë do të mësojnë të dizenjojnë dhe ndërtojnë zgjidhje në formën e produkteve apo shërbimeve dhe do të angazhohen në udhëheqjen e sipërmarrjeve që mundësojnë këto projekte.

Follow Us
Upshift
Upshift Korça

A Light ON!

Pjesëmarrësit

Sibora Vila

Tea Lipo

Dajana Belishta

Tea Xhafkollari

Redjon Belishta

Përshkrimi

  • Mungesa e një këndi sportiv të mirfilltë në Maliq e bëri këtë grup të mendonte për një zgjidhje dhe të merrnin pjesë në Upshift Korca. Sporti është një nga aktivitetet më të rëndësishme të një qyteti dhe pasja e një të tilli në Maliq do tu krijonte mundësinë banorëve të kalojnë një pjesë të konsiderueshme te ditës duke u marrë me aktivitete fizike. Për të zgjidhur këtë problem ky grup mendoi të kompletojë këndin sportiv të gjimnazit “Skenderbeu” me te gjitha mjetet,pajisjet,kushtet e nevojshme , duke bere te mundur qe ora mesimore te realizohet e plote, të rinjte e qytetit të kenë një zonë sportive për të kaluar një pjesë të ditës si dhe ekipet e futbollit të kenë një zonë për të alternuar stervitjen.

WorkShop Upshift & Finale

Faza e Implementimit

  • Mbështetja e bashkisë, takimet me kryetari i bashkisë, arkitektin dhe inxhinieren  e bashkisë.
  • Skicimi final i Ambjent-it
- Promovim nëpërmjet medias sociale
Coming Soon
Comin Soon
  • Punimet
  • Faza Finale dhe Prezantimi i Ambjentit Sportiv
Ky projekt u formësua në UPSHIFT Korca, i mbajtur në Dhjetor 2020 nga ICTSlab, i mbështetur nga UNICEF Albania dhe financuar nga Mbreteria e Bashkuar