Upshift - Social Impact Workshop

UPSHIFT është një program që ndihmon adoleshentët dhe të rinjtë të bëhen inovator dhe sipërmarrës social duke iu ofruar mësim nga eksperienca për të kuptuar sfidat e komunitetit. Të rinjtë do të mësojnë të dizenjojnë dhe ndërtojnë zgjidhje në formën e produkteve apo shërbimeve dhe do të angazhohen në udhëheqjen e sipërmarrjeve që mundësojnë këto projekte.

Follow Us

UPSHIFT - Social Impact Workshop

Upshift
Social Impact Workshop

Çfarë është UPSHIFT?

UPSHIFT është një program që ndihmon adoleshentët dhe të rinjtë të bëhen inovator dhe sipërmarrës social duke iu ofruar mësim nga eksperienca për të kuptuar sfidat e komunitetit. Të rinjtë do të mësojnë të dizenjojnë dhe ndërtojnë zgjidhje në formën e produkteve apo shërbimeve dhe do të angazhohen në udhëheqjen e sipërmarrjeve që mundësojnë këto projekte.

Upshift
Arsyet

Përse duhet të aplikoni në UPSHIFT?

 1. Zhvilloni aftësitë për të evidentuar dhe zgjidhur sfidat sociale në komunitetin që ju rrethon.
 2. Ju mësoni si të organizoni, zhvilloni dhe implementoni idetë tuaja.
 3. Mund të jeni fitues të një granti me vlerë deri në 125’000 ALL që ju mundëson të vini në jetë idenë tuaj.
Upshift
Prioritetet

Kush mund të aplikojë?

 1. Të rinjtë e moshës 15-24 vjec
 2. Të jenë pjesë e një grupi me një numër prej pesë (5) pjesëtarësh duke përfshirë edhe veten.

Prioritet u jepet të rinjve të cilët:

 1. Janë pjesë e komuniteteve minoritare.
 2. Kanë të ardhura minimale.
 3. Janë me aftësi të kufizuara.
 4. Vijnë nga zonat rurale.
 5. Nuk janë në shkollë.
 6. Janë të riatdhesuar.
 7. Kanë patur eksperienca/konflikt ligjor.
Upshift
Aftësitë

Çfarë aftësish kërkohen për t’u bërë pjesë?

Aplikantët preferohet të jenë:

 • Fleksibël
 • Agjentë socialë të ndryshimit
 • Të aftë të zgjidhin probleme
 • Të mirëinformuar dhe të pajisur me aftësi të shekullit 21-të
 • Inovatorë socialë
0

Pjesëmarrës 15-24 vjeç në workshopin e UPSHIFT

0

Projekte të financuara deri në 125’000 ALL për secilin grup

0

Mentorë mbështetës për realizimin e projekteve

0

Ditë workshop me të gjitha shpenzimet e përfshira

Kontakt
Kontaktet Tona

Na Kontaktoni

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

orem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

orem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

orem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.